Stichting Kring Halewijn

Doelstelling

Stichting Kring Halewijn heeft ten doel het dienen en promoten van de Nederlandstalige literatuur en het stimuleren van jongeren (kinderen) tot het (gaan) lezen van literatuur, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

a) De stichting Kring Halewijn tracht dit doel onder meer te bereiken door het uitreiken van een jaarlijkse literatuurprijs, die de naam ‘Halewijnprijs’ draagt; de stichting is de enige rechthebbende op het voeren van de naam ‘Halewijnprijs’. Voor deze prijs komen auteurs in aanmerking, die op grond van gepubliceerd werk meer aandacht verdienen van een breed publiek. Een deskundige jury beoordeelt de werken van door hen geselcteerde auteurs. De Halewijnprijs is een auteursprijs.

b) Daarnaast is, om jongeren op ongedwongen wijze in contact te brengen met lezen en literatuur de ‘Reinaerttrofee’ in het leven geroepen. Daarbij worden werken van door bovengenoemde jury gekozen auteurs beoordeeld door leerlingen van middelbaar en voorgezet onderwijs, in principe door alle jongeren in de leeftijd van 14 tot 21 jaar. De jongeren kiezen hun eigen winnaar. Deze ontvangt van de jongeren de Reinaerttrofee voor Beste Boek van de genomineerden voor de Halewijnprijs. De Reinaerttrofee is onlosmakelijk verbonden met de Halewijnprijs.

c) De stichting Kring Halewijn stimuleert tevens het ontwikkelen van ‘Halewijnactiviteiten’, culturele en kunstzinnige activiteiten voor en door jongeren (kinderen), geïnspireerd op literatuur.

<Beleidsplan>

Bericht

Bestuur

Pon Kranen, voorzitter
Marijke Snelders, secretaris en penningmeester
Rinus Rasenberg, bestuurslid

Stichting Kring Halewijn streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verstrekken via deze site, maar versterkt geen garanties voor de juistheid of volledigheid ervan. De informatie is uitsluitend indicatief bedoeld en is aan wijziging onderhevig. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie van deze site.

e: info@halewijnprijs.nl
m: +31 (0)6 20546800

IBAN NL76 RABO 0346 8082 19
RSIN/Fiscaal nummer: 8602.52.942
KVK: 75360853